khoa hoc 10

Toán lớp 10

Rà soát kiến thức, kích thích học sinh tự tuy duy để đánh giá khả năng học tập của bản thân và có định hướng học tập rõ ràng.

Xem chi tiết
Toán lớp 8

Toán lớp 8

Giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, tương tác trực tiếp cam kết giúp học sinh tiến bộ vượt bậc theo khả năng của mình.

Xem chi tiết
Toán lớp 7

Toán lớp 7

Định hướng học sinh tự tư duy theo khả năng của mình. Giáo viên giàu kinh nghiệm gảng dạy tương tác trực tiếp giúp học sinh giải đáp thắc mắc và nêu lên ý kiến cá nhân của mình.

Xem chi tiết
Toán lớp 6

Toán lớp 6

Tài liệu học tập và giảng dạy được biên soạn riêng giúp học sinh đánh giá được chính xác khả năng học tập của bản thân và có định hướng học tập rõ ràng.

Xem chi tiết
luyện thi vao 10

Luyện thi Toán vào 10

Học sinh trực tiếp giải đề thi thử, Giáo viên tương tác 1-1 với học sinh rà soát lỗi sai và giải đáp thắc mắc trong quá trình làm đề.

Xem chi tiết
Toán lớp 5

Toán lớp 5

Tập trung kiến thức trọng tâm và dành nhiều thời gian để học sinh tự học, rà soát các lỗi sai giúp học sinh đạt được điểm thi cao.

Xem chi tiết
Toán lớp 4

Toán lớp 4

Giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, khuyến khích học sinh tư duy, rèn luyện thói quen chủ động làm chủ trước mọi vấn đề

Xem chi tiết
Toán lớp 2

Toán lớp 2

Giáo viên tương tác 1-1 với học sinh, giúp học sinh chủ động tư duy, trình bày suy nghĩ và ý kiến cá nhân.

Xem chi tiết
toán lớp 1

Toán lớp 1

Học sinh chủ động tư duy, trình bày suy nghĩ và ý kiến cá nhân. Tài liệu học tập và giảng dạy được soạn riêng, liên tục được cập nhật và điều chỉnh.

Xem chi tiết
tiền tiểu học

Lớp tiền tiểu học

Học sinh chủ động tư duy, trình bày suy nghĩ và ý kiến cá nhân. Tài liệu học tập và giảng dạy được soạn riêng, liên tục được cập nhật và điều chỉnh.

Xem chi tiết