luyen thi dai hoc

Luyện thi Toán Đại Học

Luyện thi Đại học cấp tốc với giáo viên giỏi Top1, giàu kinh nghiệm, cam kết kết quả đầu ra.

Xem chi tiết
khoa hoc 12

Toán lớp 12

Rà soát lỗ hổng kiến thức lớp 10,11, giáo viên tương tác 1-1 với học sinh để giải đáp thắc mắc và bổ sung kiến thức quan trọng cốt lõi trong các bài thi.

Xem chi tiết
khoa hoc 11

Toán lớp 11

Tập trung kiến thức trọng tâm và dành nhiều thời gian cho học sinh tự giải bài tập. Rà soát các lỗi sai và giải đáp thắc mắc giúp học sinh tiến bộ theo khả năng của mình.

Xem chi tiết
khoa hoc 10

Toán lớp 10

Rà soát kiến thức, kích thích học sinh tự tuy duy để đánh giá khả năng học tập của bản thân và có định hướng học tập rõ ràng.

Xem chi tiết
Toán lớp 9

Toán lớp 9

Giáo viên tương tác 1-1 với học sinh, rà soát các lỗi sai trong quá trình làm bài tập. Định hướng học sinh tự tư duy theo khả năng của mình.

Xem chi tiết
Toán lớp 8

Toán lớp 8

Giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, tương tác trực tiếp cam kết giúp học sinh tiến bộ vượt bậc theo khả năng của mình.

Xem chi tiết
Toán lớp 7

Toán lớp 7

Định hướng học sinh tự tư duy theo khả năng của mình. Giáo viên giàu kinh nghiệm gảng dạy tương tác trực tiếp giúp học sinh giải đáp thắc mắc và nêu lên ý kiến cá nhân của mình.

Xem chi tiết
Toán lớp 6

Toán lớp 6

Tài liệu học tập và giảng dạy được biên soạn riêng giúp học sinh đánh giá được chính xác khả năng học tập của bản thân và có định hướng học tập rõ ràng.

Xem chi tiết
luyện thi vao 10

Luyện thi Toán vào 10

Học sinh trực tiếp giải đề thi thử, Giáo viên tương tác 1-1 với học sinh rà soát lỗi sai và giải đáp thắc mắc trong quá trình làm đề.

Xem chi tiết
Toán lớp 5

Toán lớp 5

Tập trung kiến thức trọng tâm và dành nhiều thời gian để học sinh tự học, rà soát các lỗi sai giúp học sinh đạt được điểm thi cao.

Xem chi tiết
Toán lớp 4

Toán lớp 4

Giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, khuyến khích học sinh tư duy, rèn luyện thói quen chủ động làm chủ trước mọi vấn đề

Xem chi tiết
Toán lớp 3

Toán lớp 3

Phương pháp hướng dẫn tự học giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức và tăng khả năng sáng tạo, kiên trì trong học tập. Giáo viên khuyến khích học sinh tiến bộ theo khả năng của mình.

Xem chi tiết
Toán lớp 2

Toán lớp 2

Giáo viên tương tác 1-1 với học sinh, giúp học sinh chủ động tư duy, trình bày suy nghĩ và ý kiến cá nhân.

Xem chi tiết
toán lớp 1

Toán lớp 1

Học sinh chủ động tư duy, trình bày suy nghĩ và ý kiến cá nhân. Tài liệu học tập và giảng dạy được soạn riêng, liên tục được cập nhật và điều chỉnh.

Xem chi tiết
tiền tiểu học

Lớp tiền tiểu học

Học sinh chủ động tư duy, trình bày suy nghĩ và ý kiến cá nhân. Tài liệu học tập và giảng dạy được soạn riêng, liên tục được cập nhật và điều chỉnh.

Xem chi tiết