Toán 10

Lớp 10 là năm học đầu tiên của bậc Trung học phổ thông, khoá học toán này giúp các em làm quen với nh­iều kiến thức , kỹ năng mới lạ và chúng mình được tiếp cận với một số nội dung quan trọng làm nền tảng cho năm lớp 11, 12 và đặc biệt là trong kỳ thi đại học.          

THÔNG TIN KHÓA HỌC TOÁN LỚP 10
1. Giới thiệu chung:
Hoạt động học tập là một hoạt động đặc thù của con người, được điều khiển bởi mục đích tự giác. Con người bước vào hoạt động học tập ở nhà trường từ khá sớm, ở giai đoạn 5, 6 tuổi. Tuy vậy mỗi giai đoạn của hoạt động học tập có những đặc điểm riêng, khác nhau cả về tính chất và nội dung.
Sau những nỗ lực và tập trung cao độ để vượt qua kỳ thi vào lớp 10, bây giờ các em đã là học sinh cấp 3 rồi. Hoạt động học tập của các em ở bậc Trung học phổ thông cũng khác so với bậc Trung học cơ sở; nó đòi hỏi cao về tính năng động, tính độc lập, gắn liền với xu hướng học tập lên cao hay chọn nghề, vào đời…Đồng thời cũng đòi hỏi muốn nắm được chương trình học một cách sâu sắc thì cần phải phát triển tư duy lý luận, khả năng trừu tượng, khái quát hóa…Với phương pháp dạy học của Toán.vn là hướng dẫn học sinh tự học; phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh thì chắc chắn các em sẽ đáp ứng được yêu cầu học tập của môn Toán ở bậc trung học phổ thông.
Lớp 10 là năm học đầu tiên của bậc Trung học phổ thông, khoá học toán này giúp các em làm quen với nh­iều kiến thức , kỹ năng mới lạ và chúng mình được tiếp cận với một số nội dung quan trọng làm nền tảng cho năm lớp 11, 12 và đặc biệt là trong kỳ thi đại học.
TOÁN.VN phân loại học sinh theo 3 trình độ A, B, C tương ứng với học sinh học tốt, nắm kiến thức và kỹ năng chắc chắn cho tới những bạn bị hổng kiến thức, kỹ năng từ các lớp trước. Mỗi trình độ học sinh được học với giáo trình, sĩ số lớp, thời lượng ca học, giáo viên chuyên môn phù hợp để đảm bảo được yêu cầu về kiến thức và kỹ năng.
 
2. Mục tiêu khoá học:
Học xong khoá học năm lớp 10, các em sẽ chắc chắn nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng quan trọng của môn Đại số và hình học.
Phần Đại số:
- Kiến thức:
+ Hiểu được các khái niệm về tập hợp; các phép toán giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp và phần bù của một tập con.
+ Hiểu khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số; hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, lẻ.
+ Hiểu được sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai.
+ Hiểu cách giải và biện luận phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai.
+ Hiểu cách giải các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai: phương trình có ẩn ở mẫu số, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa căn, phương trình đưa về phương trình tích.
+ Biết khái niệm và các tính chất của bất đẳng thức.                          
+ Hiểu bất đẳng thức Cosi cho hai số, ba số. Biết được một số bất đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Hiểu và nhớ được định lý dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức thức bậc hai.
+ Hiểu cách giải bất phương trình bậc nhất, bậc hai và hệ bất phương trình bậc nhất, bậc hai.
+ Hiểu khái niệm đường tròn lượng giác; góc và cung lượng giác; số đo của góc và của cung lượng giác.
+ Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một góc; bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt.
+ Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc
+ Hiểu công thức tính sin, cosin, tan, cot của tổng, hiệu hai góc; công thức nhân đôi; công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được các phép toán lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con.
+ Biết tìm tập xác định của hàm số; biết cách chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng cho trước; biết xét tính chẵn, lẻ của hàm số.
+ Thành thạo việc xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc  nhất.
+ Lập được bảng biến thiên của hàm số bậc hai; xác định được tọa độ đỉnh, trục đối xứng, vẽ được đồ thị hàm số bậc hai.
+ Đọc được đồ thị của hàm số bậc hai, từ đồ thị xác định được: trục đối xứng, các giá trị của x để y > 0, y < 0.
+ Tìm được phương trình parabol khi biết một trong các hệ số và biết đồ thị đi qua điểm cho trước.
+ Giải và biện luận thành thạo phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai.
+ Giải được các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai: phương trình có ẩn ở mẫu số, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa căn, phương trình đưa về phương trình tích.
+ Biết vận dụng định lý Vi-ét vào việc xét dấu nghiệm của phương trình bậc hai.
+ Giải được hệ phương trình hai ẩn, ba ẩn.
+ Vận dụng được các tính chất của bất đẳng thức hoặc dùng phép biến đổi tương đương để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản.
+ Biết vận dụng bất đẳng thức Cosi vào việc chứng minh một số bất đẳng thức hoặc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhát của một biểu thức đơn giản.
+ Vận dụng được định lý dấu của nhị thức bậc nhất để lập bảng xét dấu tích các nhị thức bậc nhất, xác định được tập nghiệm của bất phương trình tích. Giải được hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Biểu diễn được tập nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.
+ Áp dụng được định lý dấu của tam thức bậc hai để giải bất phương trình bậc hai; các bất phương trình quy về bậc hai: bất phương trình tích, baats phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.
+ Biết áp dụng việc giải bất phương trình bậc hai để giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai như: điều kiện để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm trái dấu.
+ Biết đổi đơn vị góc từ độ sang radian và ngược lại.
+ Biết cách xác định điểm cuối của một cung lượng giác và tia cuối của một góc lượng giác hay một họ góc lượng giác trên đường tròn lượng giác.
+ Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính toán, chứng minh các hệ thức đơn giản.
+ Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt vào việc tính giá trị lượng giác của góc bất kì hoặc chứng minh các đẳng thức lượng giác.
+ Vận dụng được các công thức lượng giác (cộng, nhân đôi, biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng) để giải các bài toán như tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn biểu thức và chứng minh một số đẳng thức.

·         Phần hình học:
- Biết cách chứng minh đẳng thức véc tơ
- Biểu diễn một véc tơ thông qua một véc tơ khác
-Chứng minh ba điểm thẳng hàng, tính độ dài vectơ
- Giải quyết các bài toán về quỹ tích.
-Tìm tọa độ một điểm thỏa mãn một tính  chất nào đó.
-Tính giá trị  lượng giác của một góc thỏa mãn tính chất nào đó, chứng minh đẳng thức lượng giác .
-Nắm và vận dụng tốt định lý côsin, định lý sin, công thức đường trung tuyến và các công thức tính diện tích tam giác.
-Viết phương trình đường thẳng, đường tròn, Elip, hypebol, parabol và tìm tọa độ điểm
3. Thời lượng và lịch học:
 Khoá học năm lớp 10 được chia làm 2 kỳ chính tương ứng với trình độ A, B, C như sau:

Trình độ học sinh

Thời lượng Đại số

(90 phút/ 1 ca)

Thời lượng hình học

(90 phút/1 ca)

Lịch học trong tuần (90 phút/1 ca)

I

II

I

II

A

22

22

23

24

1 ca Đại + 1 ca Hình

B

22

22

23

35

1 ca Đại + 1 ca Hình

C

33

36

34

38

2 ca Đại + 2 ca Hình

 
 
4. Học phí:
Liên hệ bộ phận tư vấn tuyển sinh tại Trung tâm gần nhất để được tư vấn chi tiết.