GV-Nguyễn-Lan-Anh-Cấp-2

Cô: Nguyễn Lan Anh

Một thầy giáo tốt như một ngọn nến, ngọn nến cháy soi đường cho những người khác
Xem chi tiết
Dặng-Thị-Thao-GV-cấp-1

Cô: Đặng Thị Thao

Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà khó bởi lòng người ngại núi e sông!
Xem chi tiết
Bùi-Thị-Kim-Anh-GV-cấp-1

Cô: Bùi Thị Kim Anh

Dạy dỗ trẻ nhỏ là một nghề nghiệp mà chúng ta phải biết cách lãng phí thời gian để tiết kiệm nó
Xem chi tiết
Thịnh-Thị-Thanh-Hương-Gv-tieu-học

Cô: Thịnh Thị Thanh Hương

Không mặc định bất kì học trò nào dốt cả.
Xem chi tiết
Nguyễn-Thị-Thương-Huyền-Giáo-viên-THPT

Cô: Nguyễn Thị Thương Huyền

Trước khi dạy con trẻ một tri thức nào đó, hãy dạy chúng làm người lương thiện.
Xem chi tiết
Nguyễn-Thị-Hiền--GV-tiểu-học-cs---Hoài-Đức

Cô: Nguyễn Thị Hiền

'Nếu người khác thành công thì tôi cũng sẽ thành công, vấn đề chỉ là ở phương pháp. - Adam Khoo
Xem chi tiết
Nguyễn-Văn-Du-GV-Cấp-2

Thầy: Nguyễn Văn Du

Dạy học là trồng người
Xem chi tiết

Ban lãnh đạo

Đây là những người tiên phong, truyền lửa và định hướng Toan.vn phát triển bền vững, mang lại những giá trị thực cho học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.

Gặp gỡ Ban lãnh đạo