Phương-Thị-Anh-Thư-Cấp-2

Cô: Phương Thị Anh Thư

Biết thì là biết, không biết chính là không biết. Như vậy mới là trí tuệ thật sự!
Xem chi tiết
PHAN-THỊ-NGỌC-ANH-GV-CẤP-2

Cô: Phan Thị Ngọc Anh

Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý
Xem chi tiết
Nguyễn-Thị-Thu-GV-cấp-2

Cô: Nguyễn Thị Thu

Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic
Xem chi tiết
Nguyễn-Thị-Thanh-Nhàn-cấp-1

Cô: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giáo viên không chỉ dạy học còn dạy cách làm người.
Xem chi tiết
Nguyễn-Kiều-Mi_GV-Cấp-3_DA

Cô: Nguyễn Kiều Mi

Việc dạy dỗ không có sự phân biệt
Xem chi tiết
Lê-Thùy-Tiên-GV-Tiểu-Học

Cô: Lê Thuỳ Tiên

Tâm của ta ở đâu, sự nghiệp của ta ở đó.
Xem chi tiết
Lê-Ngọc-Tú-GV-C1

Cô: Lê Ngọc Tú

Lấy học sinh làm trung tâm", chú trọng phát triển nhân cách đạo đức, tính sáng tạo của học sinh.
Xem chi tiết

Ban lãnh đạo

Đây là những người tiên phong, truyền lửa và định hướng Toan.vn phát triển bền vững, mang lại những giá trị thực cho học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.

Gặp gỡ Ban lãnh đạo