13-03-2023

 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 839/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT với nhiều nội dung đáng lưu tâm. Xin mời các em học sinh, quý phụ huynh cập nhật thông tin quan trọng về kì thi vào 10 dưới đây.

 

A. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÔNG LẬP

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình GDTX có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học.

1. Điều kiện dự tuyển: học sinh hoặc bố (mẹ) của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

2. Phương thức tuyển sinh: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập.

a) Bài thi:

– Tổ chức thi 04 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư, trong đó bài thi thứ tư được chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí.

– Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

– Sở Giáo dục và Đào tạo công bố chọn bài thi môn thứ tư vào tháng 3/2021.

b) Hình thức thi

– Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.

– Bài thi môn Ngoại ngữ và bài thi môn thứ tư thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút.

c) Đề thi:

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ và môn thứ tư chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

d) Nguyên tắc tuyển sinh

Điểm xét tuyển (ĐXT) = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn)x2 + (Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm bài thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên

Trong đó:

– Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

– Căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh để xác định điểm ưu tiên.

– Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu..

– Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).

đ) Dự kiến ngày thi

Ngày 

Buổi 

Bài thi 

Thời gian làm bài 

29/5/2021 

SÁNG 

Ngữ văn 

120 phút 

CHIỀU 

Toán 

120 phút 

30/5/2021 

SÁNG 

Ngoại Ngữ 

60 phút 

CHIỀU 

Môn thứ tư 

60 phút 

4. Khu vực tuyển sinh:

a) Đối với các trường THPT công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã, toàn Thành phố có 12 khu vực tuyển sinh.

b) Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn Thành phố (không phân biệt khu vực tuyển sinh).

5. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển:

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào ba trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3, trong đó NV1, NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú, NV3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký.

6. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên: Thực hiện theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh.

7. Nguyên tắc xét tuyển

– Học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, NV3. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

– Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

– Khi hạ điểm chuẩn cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

8. Dự kiến thời gian nộp hồ sơ nhập học:

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 19/6/2021 đến ngày 21/6/2021; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 23/6/2021 đến ngày 01/7/2021.

B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN:

1. Điều kiện dự tuyển:

a) Học sinh hoặc bố (mẹ) của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

b) Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên.

c) Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Học sinh các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hoá trở ra, có kết quả học tập năm học lớp 9 THCS xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt và đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Trường THPT Chu Văn An.

2. Phương thức tuyển sinh

a) Vòng 1: tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ.

b) Vòng 2: tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.

3. Đăng ký nguyện vọng

a) Mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của hai trong bốn trường: THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

b) Học sinh có thể đăng ký NV vào cùng một môn chuyên của hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường NV1 và trường NV2.

c) Học sinh có thể đăng ký NV vào các môn chuyên khác nhau của hai trường với điều kiện buổi thi của các môn chuyên đó không trùng nhau.

4. Tổ chức tuyển sinh

a) Vòng 1: sơ tuyển, căn cứ vào các tiêu chí và được đánh giá bằng điểm số như sau:

– Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của tỉnh, toàn quốc, khu vực và quốc tế; điểm cho mỗi giải được tính như sau: giải nhất được 5,0 điểm, giải nhì được 4,0 điểm, giải ba được 3,0 điểm, giải khuyến khích được 2,0 điểm.

– Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS: mỗi năm xếp loại học lực giỏi được 3,0 điểm, học lực khá được 2,0 điểm.

– Kết quả tốt nghiệp THCS: tốt nghiệp loại giỏi được 3,0 điểm, loại khá được 2,0 điểm.

– Điểm sơ tuyển =Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS.

– Chọn vào thi tuyển vòng 2 những học sinh đạt điểm sơ tuyển từ 10,0 điểm trở lên.

b) Vòng 2: thi tuyển – Môn thi và đề thi:

– Môn thi: thí sinh dự thi 03 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và bài thi môn chuyên theo NV; các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tính hệ số 1, bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

– Đề thi môn chuyên: đề thi được áp dụng hình thức tự luận, gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, đảm bảo các cấp độ nhận thức: thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Riêng môn Ngoại ngữ (thi vào các lớp chuyên Ngoại ngữ) được áp dụng kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan để đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết.

 

C. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG TÚ TÀI HỌC CHƯƠNG TRÌNH THPT QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ TÚ TÀI ANH QUỐC (CHỨNG CHỈ A LEVEL) TẠI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN VÀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM

1. Đối tượng dự tuyển:

Học sinh đã tốt nghiệp THCS, đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021 – 2022.

2. Điều kiện dự tuyển

– Học sinh hoặc cha (mẹ) học sinh có Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đúng độ tuổi, đã tốt nghiệp THCS, có điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn Toán, Vật lý, Hóa học từ 8,0 trở lên, điểm trung bình cả năm lớp 9 môn Tiếng Anh từ 8,5 trở lên, điểm trung bình cả năm lớp 9 môn Ngữ văn từ 6,5 trở lên.

– Học sinh có đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021 – 2022.

3. Đăng ký nguyện vọng

– Học sinh có thể đăng ký NV vào hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường NV1 và trường NV2.

– NV của thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A-level) tại Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam là NV độc lập, không ảnh hưởng đến NV đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT chuyên và THPT không chuyên.

4. Phương thức tuyển sinh .

a) Vòng 1: thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài THPT quốc gia Việt Nam.

b) Vòng 2: thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài Anh quốc.

5. Dự kiến ngày thi:

a) Vòng 1: thí sinh dự thi các bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên.

b) Vòng 2:

– Ngày 01/6/2021: buổi sáng thi môn Toán bằng tiếng Anh và môn Vật lý bằng tiếng Anh; buổi chiều thi viết luận môn tiếng Anh và môn Hóa học bằng tiếng Anh.

– Ngày 02/6/2021: buổi chiều thì nói môn tiếng Anh. 6. Đề thi Vòng 2

– Đề thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học bằng tiếng Anh theo chuẩn CAIE, thời gian làm bài: 60 phút/môn.

– Môn thi Tiếng Anh, học sinh phải dự thi 2 bài thi:

+ Viết luận bằng Tiếng Anh, thời gian: 60 phút.

+ Thi nói Tiếng Anh theo chủ đề được bắt thăm ngẫu nhiên.

7. Nguyên tắc tuyển sinh

– Quy đổi điểm bài thi Vòng 2 của từng môn thi về thang điểm 10,0.

– Tính điểm Vòng 2 của mỗi thí sinh là tổng điểm các bài thi Vòng 2.

– Tuyển những thí sinh có điểm Vòng 2 từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu và đảm bảo các điều kiện sau:

+ ĐXT Vòng 1 phải đạt ít nhất 50% số điểm tối đa.

+ Các bài thi Vòng 1 đều đạt điểm lớn hơn 3,0.

( Không cần xét điều kiện điểm thi Vòng 1 đối với những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. )

8. Dự kiến thời gian nộp hồ sơ nhập học

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 19/6/2021 đến ngày 21/6/2021; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 23/6/2021 đến ngày 01/7/2021.

Tải quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào 10 đầy đủ tại đây: Kế hoạch thi vào 10

 

#toanvn #yeuhoctoan

#toanonline

—————————

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỆ THỐNG GIÁO DỤC TOÁN. VN

ĐT: 02473018910| Hotline: 0988550112

Địa chỉ hệ thống 16 TT TOÁN. VN: https://www.toan.vn/lien-he

Email : cs@toan.vn

Website: https://www.toan.vn/ Facebook/yeuhoctoan | Youtube: TOÁN .VN

Đăng ký học thật
0 0 đánh giá
Đánh giá của bạn
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan