07-02-2023

Mỗi học sinh được học theo chương trình hình học hoặc đại số A, B, C (từ cơ bản đến nâng cao) được thiết kế khoa học dễ diểu; phù hợp với khả năng của mình, để đảm bảo học sinh học đến đâu nắm chắc, hiểu rõ đến đó. Chương trình bám sát, cập nhật với chương trình học tập của Bộ giáo dục hằng năm.

Đăng ký học thật

Bài viết liên quan