Toán 7

Trong mạch kiến thức toán THCS, kiến thức ở lớp học nào cũng đều quan trọng và chương trình Toán 7 là một mắt xích không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng, các em học sinh cần được rèn giũa từ những kĩ năng cơ bản để có thể học tốt hơn ở những lớp trên.Theo phương pháp của TOÁN.VN, các em được rèn luyện từng kĩ năng nhỏ, trên nền tảng đó để  vận dụng làm các bài tập tổng hợp.  Các thầy cô luôn mong muốn khơi dậy ở các em niềm yêu thích tự khám phá, tự hoàn thiện và ngày càng yêu thích môn học.

1.      Giới thiệu chung:
Khóa học dành cho học sinh lớp 7”
Trong chương trình lớp 7, mạch kiến thức về hệ thống số tiếp tục được hoàn thiện , học sinh đã được học tập hợp số tự nhiên, số nguyên, phân số. Phát triển từ khái niệm phân số đã được làm quen  ở lớp dưới, lớp 7 học sinh được biết đến tập hợp số hữu tỉ và các phép toán trên tập hợp số hữu tỉ; tiếp đó, bổ sung thêm tập hợp số vô tỉ và số thực. Trên cơ sở nền tảng là đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịchở tiểu học, các em dần tiếp cận với khái niệm hàm số. Kiến thức về hàm số, tiếp tục được nghiên cứu sâu ở chương trình lớp 9. Hệ thống số được hoàn thiện, các em tiếp tục làm quen với đại số, tiếp cận với những khái niệm hoàn toàn mới như đa thức, đơn thức, biểu thức đại số. Để tăng cường tính ứng dụng thực tế của toán học, chương thống kê được đưa vào, kiến thức này giúp các em có thể nhận thức sâu sắc ứng dụng của toán học trong thực tiễn.
 
Chương trình hình học lớp 7 được mở đầu bằng các quan hệ song song, vuông góc giữa hai đường thẳng. Lần đầu tiên, học sinh được tiếp cận với khái niệm định lí; hình thành kĩ năng vẽ hình và viết giả thiết, kết luận. Thông qua những bước đầu tập suy luận để chứng minh định lí. Đây là nền tảng cơ bản để học sinh có được kĩ năng chứng minh các bài hình học trong chương trình THCS nói riêng và THPT nói riêng. Tiếp đó, học sinh được khám phá sâu hơn những khái niệm về các  trường hợp bằng nhau của tam giác; các loại tam giác đặc biệt (tam giác vuông, tam giác cân, tam giác vuông cân,  tam giác đều ), tính chất và dấu hiệu nhận biết các tam giác đặc biệt đó. Hơn nữa, lần đầu tiên học sinh được biết đến các đường đồng quy trong tam giác và vận dụng vào các bài tập chứng minh ba đường thẳng đồng quy. Kiến thức học sinh tiếp cận dựa trên nền tảng các kiến thức đã biết, các em được khám phá kiến thức một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả.
 
Trong mạch kiến thức toán THCS, kiến thức ở lớp học nào cũng đều quan trọng và chương trình Toán 7 là một mắt xích không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng, các em học sinh cần được rèn giũa từ những kĩ năng cơ bản để có thể học tốt hơn ở những lớp trên.Theo phương pháp của TOÁN.VN, các em được rèn luyện từng kĩ năng nhỏ, trên nền tảng đó để  vận dụng làm các bài tập tổng hợp.  Các thầy cô luôn mong muốn khơi dậy ở các em niềm yêu thích tự khám phá, tự hoàn thiện và ngày càng yêu thích môn học.
 
2. Mục tiêu khoá học:
Tham gia khóa học, các em sẽ nắm bắt được đầy đủ hệ thống kiến thức, cũng như được rèn  luyện kỹ năng làm bài một cách khoa học nhất.
 
·         Phần Đại số:
Một số nội dung của chương trình Đại số 7:
-  Tập hợp số hữu tỉ và các phép toán trên tập số hữu tỉ.
-  Lũy thừa của một số hữu tỉ.
-  Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau.
-  Đại lượng tỉ lệ thuân và đại lượng tỉ lệ nghịch.
-  Hàm số, đồ thị hàm số, mặt phẳng tọa độ.
-  Thống kê.
-  Đơn thức, đơn thức đồng dạng.
-  Đa thức và cộng, trừ đa thức.
-  Đa thức một biến, cộng trừ đa thức một biến, nghiệm của đa thức một biến.
 
 
·         Phần Hình học:
-  Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.
-  Định lí tổng ba góc trong tam giác.
-  Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
-  Các loại tam giác đặc biệt: tam giác vuông, tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.
-  Các đường đồng quy trong tam giác.
 
 
3. Thời lượng và lịch học:
Khóa học lớp 7 –10 được phân thành 2 kì, lần lượt ứng với 3 trình độ A, B, C.
Trình độ học sinh

Thời lượng đại số      (90 phút/1ca)

Thời lượng hình học
(90 phút/1ca)
Lịch học trong tuần
(90 phút/1ca)
I II I II
A 31 17 27 20 1 ca hình + 1 ca đại
B 31 17 27 20 1 ca hình + 1 ca đại
C 31 12 40 34 1 ca đại + 2 ca hình

 
 

 

 

 

 

4. Học phí:
 Liên hệ bộ phận tư vấn tuyển sinh tại Trung tâm gần nhất để được tư vấn chi tiết.