Toán 12

1.Giới thiệu chung:

Sau hai năm học của bậc Trung học phổ thông, với những nỗ lực nhất định của bản thân, các em đã nắm bắt được một số kiến thức và kĩ năng quan trọng trong môn Toán. Đến năm lớp 12, năm cuối cùng của bậc Trung học phổ thông thì các em đã trưởng thành hơn, sở hữu nhiều kinh nghiệm sống hơn, các em ý thức được vị trí, vai trò của mình. Do vậy, thái độ có ý thức của các em trong hoạt động học tập ngày càng được phát triển. Thái độ của các em đối với các môn học trở nên có lựa chọn hơn, tính phân hóa trong hoạt động học tập thể hiện rõ hơn, cao hơn , do xu hướng chọn nghề, vào đời chi phối. Ở các em đã hình thành những hứng thú học tập gắn liền với khuynh hướng nghề nghiệp.
Khóa học toán năm lớp 12, giúp các em nắm bắt được tất cả những kiến thức và kỹ năng quan trọng của đại số và hình học ở bậc Trung học phổ thông. Đó là những tri thức rất bổ ích  phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vào đại học; giúp các em thực hiện được hoài bão, mơ ước của mình với một nghề nghiệp nhất định mà các em đã lựa chọn.
TOÁN.VN phân loại học sinh theo 3 trình độ A, B, C tương ứng với học sinh học tốt, nắm kiến thức và kỹ năng chắc chắn cho tới những bạn bị hổng kiến thức, kỹ năng từ các lớp trước. Mỗi trình độ học sinh được học với giáo trình, sĩ số lớp, thời lượng ca học, giáo viên chuyên môn phù hợp để đảm bảo được yêu cầu về kiến thức và kỹ năng.
                                                                                                                  
2. Mục tiêu khoá học:
Học xong khoá học năm lớp 12, các em sẽ chắc chắn nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng quan trọng của môn Đại số và hình học.
Phần Đại số:                                                                                          
- Kiến thức:
+ Nắm được mối liên hệ giữa tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp một của nó.
+ Nắm được các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số, đồ thị hàm số.
+ Biết các khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp số.
+ Nắm được khái niệm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
+ Nắm được quy trình khảo sát sự biến thiên của  đồ thị hàm số.
+ Biết các khái niệm, tính chất về lũy thừa và logarit. Biết công thức tính đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Hiểu được khái niệm nguyên hàm của một hàm số.
+ Biết các tính chất cơ bản của nguyên hàm, tích phân.
+ Nắm được các công thức tính diện tích, thể tích nhờ tích phân.
+ Biết định nghĩa số phức; cách biểu diễn hình học của số phức, môđun của số phức, số phức liên hợp.
+ Nắm được cách tìm căn bậc hai của số phức cho trước, cách giải phương trình bậc hai ẩn phức.
- Kỹ năng:
+ Biết cách xét tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó.
+ Biết cách tìm điểm cực trị của hàm số, đồ thị hàm số.
+ Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, một đoạn.
+ Tìm được đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
+ Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số: 
+ Biết cách dùng đồ  thị để biện luận số nghiệm của một phương trình.
+ Biết cách vận dụng các tính chất của lũy thừa và logarit để tính toán những biểu thức có chứa lũy thừa và logarit.
+ Tính thành thạo đạo hàm của hàm số lũy thừa và logarit.
+ Giải được các phương trình, bất phương trình mũ và  logarit  bằng các phương pháp đưa về lũy thừa cùng cơ số, logarit hóa, đặt ẩn phụ, phương pháp hàm số.
+ Tính thành thạo nguyên hàm, tích phân của một hàm số dựa vào bảng nguyên hàm cơ bản và phương pháp đổi biến số, phương pháp tích phân từng phần.
+ Tính được diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối nhờ tích phân.
+ Thực hiện được các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số phức.
+ Biết cách tìm căn bậc hai của số phức và giải thành thạo phương trình bậc hai, bậc ba ẩn phức.

·         Phần hình học:
- Tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ, khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng, khoảng cách hai đường thẳng chéo nhau.
-Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
-Xác định tọa độ điểm thỏa mãn một tính chất nào đó.
-Viết phương trình đường thẳng,phương trình mặt phẳng, phương trình mặt cầu.
-Xác định hình chiếu của điểm của đường thẳng trên mặt phẳng.

3. Thời lượng và lịch học:
 Khoá học năm lớp 12 được chia làm 3 kỳ chính tương ứng với trình độ A, B, C như sau:
 

Trình độ học sinh

Thời lượng Đại số

(90 phút/ 1 ca)

Thời lượng hình học

(90 phút/1 ca)

Lịch học trong tuần (90 phút/1 ca)

I

II

III

I

II

III

A

45

30

36

20

25

34

1 ca Đại + 1 ca Hình

B

45

28

36

21

31

34

1 ca Đại + 1 ca Hình

C

45

41

36

23

25

46

2 ca Đại + 2 ca Hình

 

4. Học phí:
 Liên hệ bộ phận tư vấn tuyển sinh tại Trung tâm gần nhất để được tư vấn chi tiết.