XONG

Toán. vn sẽ tư vấn cho bạn tốt hơn nếu như bạn chia sẻ thêm thông tin ạ!

ĐỒNG Ý

Giá trị cốt lõi

TÔN TRỌNG – TRÁCH NHIỆM – SÁNG TẠO

 

TÔN TRỌNG :

TRÁCH NHIỆM :

 SÁNG  TẠO :

136